- Reklama -aktuálně

Pronajímáte nebo jste nájemníkem nemovitosti? Pozor na pojištění

Jste-li majitelem nemovitosti, pravděpodobně ji máte pojištěnou. Jak se však ukázalo po nedávných živelných katastrofách způsobených počasím, mnoho Slováků má pojistky uzavřené před lety a jejich výše neodpovídá současným cenám nemovitostí. A pojištění odpovědnosti za škodu třetím stranám obvykle zcela chybí.

Řekněme si to na rovinu, pojistné nikdo neplatí rád. Když však přijde na lámání chleba, tedy v momentě, kdy vznikne škoda, těšíme se, můžeme-li ji pokrýt právě z pojištění. Postení nemovitého majetku je dnes běžným standardem a bez něj nelze koupit ani nemovitost financovaná hypotékou nebo úvěrem.

„Majetkové pojištění nemovitosti kryje škody na nemovitosti způsobené pojistným rizikem, jako je například požár, živel, voda z vodovodních zařízení,“ říká odborník na vývoj pojistných produktů Milan Holinďák.

Častěji vznikají jiné škody
Podle statistik pojišťoven však mnohem častěji vznikají v souvislosti s užíváním nemovitosti jiné škody. Na denním pořádku jsou hlášení o vytopení sousedů pračkou nebo myčkou nádobí, časté jsou problémy s podlahovým topením, škody způsobené domácími zvířaty a jiné škody, které se netýkají jen majetku, ale také zdraví. Stačí, že si někdo vytkne kotník na zledovatělé stezce patřící k nemovitosti… „Tyto události majetkové pojištění nemovitosti nekryje. Řeší ho jejich pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti nebo provozu domácnosti, na které mnoho lidí zapomíná,“ pokračuje Milan Holinďák.

Chraňte své peníze
Odborník na pojištění doporučuje mít dobré pojištění, které není drahé, ale kryje důsledky nepříjemností, které se mohou v domě či bytě vyskytnout kdykoli, a to lidem, kteří nemovitost pronajímají, ale i těm, kteří jsou v pronájmu. „Zejména při pronajímání nemovitosti má pojištění odpovědnosti velký význam, jelikož vlastník nemovitosti odpovídá za škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti, které vzniknou třetím osobám – tedy i nájemníkovi – na zdraví nebo na majetku včetně následné majetkové újmy nebo ušlého zisku,“ vysvětluje expert z Premium IC .

Nájemník může také způsobit škody v nemovitosti, kterou využívá, a to buď jejímu majiteli, nebo takzvaným třetím osobám, tedy jiným osobám než jsou vlastníci nemovitosti, ale také sousedům, případně návštěvě. „Při uzavírání takového pojištění doporučuji ověřit si, kdo se v pojistných podmínkách považuje za třetí osobu, protože v tom se produkty jednotlivých pojišťoven liší.“

Podnikání v pronajatých prostorách
Dobré pojištění je neméně důležité iv případě, že v pronajaté nemovitosti podnikáte. Chráníte tak nejen sebe, svůj majetek, know-how, zaměstnance či citlivé údaje, ale například i ušlý zisk, který vznikl v souvislosti s pronájmem. „Jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu vykonávající v pronajaté nemovitosti svou podnikatelskou činnost, měla by mít uzavřeno pojištění provozní odpovědnosti za škodu s připojištěním škod na pronajatých nemovitostech. V tom případě má kryté různé škody, které často šplhají do několikaciferných čísel,“ pokračuje M. Holinďák.

Na koho ta škoda padne?
Stalo se, co nikdo nechtěl – vznikla škoda na majetku nebo na zdraví. Kdo je v případě, že se tak stalo v pronajaté nemovitosti, zodpovědný? Její majitel nebo nájemce? Vysvětluje Holinďák: „Pronajímatel si vždy uplatňuje náhradu způsobené škody u nájemníka. Nájemník, má-li uzavřené pojištění a produkt kryje i škody na pronajatých nemovitostech, je povinen neprodleně oznámit vznik škody své pojišťovně.“ Upozorňuje také na to, že pojišťovna vždy zkoumá, jakým způsobem došlo ke vzniku škody a kdo ji způsobil.

Od této osoby má právo žádat vrácení částky vyplacené poškozenému. „Abych to shrnul, kromě pojištění majetku je dobré, pokud má pronajímatel pojištění na odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti způsobenou třetím stranám včetně nájemce a nájemník pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škodu, v jehož rámci jsou kryty i škody způsobené na pronajaté nemovitosti v souvislosti s jejím užíváním,“ uzavírá odborník.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články