- Reklama -aktuálně

Potřebujete erudovaně provést posuzování vlivů na životní prostředí?

Z mnoha důvodů mohou úřady, ale také jednotlivé společnosti požadovat provedení činnosti „Posuzování vlivů na životní prostředí“, což je činnost prováděná na základě autorizace dle § 19 platného znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jak probíhá toto posuzování?

Posuzování vlivů na životní prostředí spočívá v hodnocení staveb, činností a technologií (záměry) dle projektů, jež jsou předmětem hodnocení záměrů dle přílohy č. 1 citovaného zákona buď povinně, nebo fakultativně, pokud tak stanoví příslušný úřad. Jsou vypracovávány dokumenty pro všechny fáze procesu posuzování dle zákona.

Jedná se o činnosti v oblastech pro záměry podléhající povinně hodnocení, kdy je zpracovávána příslušná dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle náležitostí zákona, řešeny příslušné konzultace, predikována velikost a významnost vlivů, dohadována příslušná opatření, podmínky, zásady posuzovaného projektu ke zmírnění, prevenci či eliminaci vlivů…

Také se jedná o činnosti pro záměry, jež ze zákona vyžadují zjišťovací řízení, podléhající povinně hodnocení, je nabízeno zpracování příslušného oznámení z hlediska vlivů záměru na životní prostředí dle náležitostí zákona…

Dále pro záměry podléhající hodnocení je na základě stanovení příslušným úřadem zpracováván oponentní posudek na dokumentaci dle náležitostí zákona, přičemž stanovený zpracovatel posudku se nesmí nijak podílet na zpracování dokumentace nebo oznámení záměru.

Vše toto pro vás může vykonat EKOEX Jihlava a RNDr. Milan Macháček. Kontaktovat jej můžete na tel. č. +420 603 891 284 nebo na ekoex@post.cz. Důkazem erudovanosti a bohatých zkušeností je 25 let praxe v oboru.

Společnost se zaměřuje i na posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000, hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny i další služby.

Více informací najdete na ekoex.cz.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články