- Reklama -aktuálně

Jak na správnou údržbu střechy

Čištění střechy je často přehlíženým, ale důležitým aspektem údržby domu. Zanedbání může vést k nahromadění mechu, řas a dalších organických látek, které nejen kazí vzhled vašeho domova, ale mohou také poškodit střechu samotnou. Pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší střechy, zlepšit její vzhled a dokonce zvýšit hodnotu vaší nemovitosti

Základní preventivní údržba

Pokrývači doporučují mít na střeše pravidelný program preventivní údržby. To by se mělo provádět dvakrát ročně, ideálně na jaře a na podzim, kvůli čištění a kontrole střechy. Solidní program vám pomůže udržet životnost vaší střechy a minimalizovat velké problémy. Stejně jako jste dodrželi ten správný postup oplechování střechy, byste měli dodržet i postup jejího čištění.

Pravidelné kontroly střechy jsou nezbytné k zajištění toho, aby byly potenciální problémy zachyceny dříve, než dosáhnou kritického bodu. Nejen, že to pomáhá předcházet katastrofám, ale také dává majitelům domů čas na rozpočítání nezbytných výdajů. Poskytuje vám také více času na podání a zpracování velkých záručních reklamací před opravou.

Pravidelné čištění střechy pomáhá zachovat estetickou hodnotu a hodnotu vašeho domova při dalším prodeji. Ještě důležitější je, že také minimalizuje riziko poškození střechy a zrušení záruky.

Špína, smůla a další usazeniny na vaší střeše mohou způsobit více než jen kosmetické problémy. Toto hromadění organické hmoty podporuje růst mechů a lišejníků. Mech i lišejník mohou zachytit vlhkost a způsobit vážné poškození střechy. Nekontrolovaný růst mechu může zrušit některé záruky na střechu a dokonce i pojištění domácnosti, což je ještě větší problém.

Pravidelná kontrola střechy

Kontrola poškození, defektů, úlomků a možného organického růstu vaší střechy je zásadní pro solidní program preventivní údržby vaší střechy. Majitel domu by měl provádět vizuální kontrolu dvakrát ročně a po velkých katastrofách a povětrnostních událostech.

Mezi hlavní věci, které je třeba hledat při kontrole patří:

  • Poškozené nebo prasklé těsnění kolem střešních zařízení
  • Rezavé skvrny
  • Šindele, které se kroutí, bortí nebo vytvářejí vzduchové kapsy
  • Chybějící nebo zlomené šindele
  • Prasklá nebo opotřebovaná gumová manžeta na ventilačním potrubí
  • Značné množství písku a jiných nečistot v okapu
  • Mech nebo lišejník na krytinách a mezi nimi

Zda je pro majitele domu možné vylézt na střechu, aby provedl kontrolu, závisí na typu střechy a úrovni požadovaného pohodlí majitele domu. Strmé střechy, zejména střechy s jemnými šindely, jsou náchylnější k poškození v důsledku nesprávného rozložení hmotnosti.

Pokud je to možné, vyhněte se chůzi po takových střechách. Jestliže je žebřík použit na strmé šindelové střeše, přizpůsobte sklon žebříku sklonu střechy. Tím se hmotnost rovnoměrně rozloží a minimalizuje se možnost náhodného poškození. Pokud jsou pravidelné kontroly na úrovni střechy nepraktické, mohou majitelé domů použít dalekohled k provedení vizuální kontroly na úrovni země.

Vliv zateplení střechy

Zateplení šikmé střechy nebo rovné střechy má vliv na vlhkost a teplotu v interiéru a na střešní konstrukci, což může mít vliv na vznik plísní, mechu a nečistot na střeše. Pokud je střecha správně zateplena, teplota a vlhkost v interiéru jsou regulovány a nevznikají vhodné podmínky pro růst plísní ani mechu. Naopak, pokud není střecha správně zateplena, mohou se v interiéru tvořit vlhké a chladné zóny, což může vést k vzniku plísní a mechů.

Zároveň je důležité zvolit správný typ a kvalitu zateplovacího materiálu, aby nebyla ohrožena funkčnost střešní konstrukce a nevznikaly nečistoty. Je třeba brát v úvahu také sklon střechy, typ krytiny a klimatické podmínky, aby bylo možné vybrat nejvhodnější řešení pro danou střechu.

Pravidelné čištění střechy

Střechu vyčistíte odstraněním nečistot nežádoucích předmětů, které se nahromadily ve střešních vpustích, sněhových zábranách, svodech a v okolí komínu. K sebrání materiálu v bezpečném dosahu používejte gumové rukavice.

K čištění těžko přístupných míst použijte vinylové hrábě. Pozor na převislé větve, které mohou být nebezpečné.

Mech, plíseň a řasy odstraňte bezpečnými a šetrnými venkovními čistícími prostředky vhodnými pro střechy. Vyberte takový, který odpovídá stavu vaší střechy. Existují i takové prostředky, které stačí pouze nanést bez potřeby dalšího čištění. Není nutné tlakové mytí, drhnutí nebo použití agresivních chemikálií, které mohou poškodit vaši střechu

Přizpůsobte svůj program čištění střechy přímo vaší střeše

Asfaltový šindel

Střechy z asfaltových šindelů jsou nejběžnějším typem střech pro obytné domy například ve Spojených státech. Jsou známé tím, že mají nízké nároky na údržbu a lze se o ně dobře postarat pomocí výše uvedeného programu údržby.

Nejsou nutné žádné další kroky, ale je důležité pamatovat na to, abyste na střechu z asfaltových šindelů netlačili. Vysoký tlak může šindele vážně poškodit.

Je také rozumné vyhnout se používání agresivních prostředků, jako jsou bělidla, která mohou šindele odbarvit nebo předčasně poškodit. Zapříčiňují shromažďování částic asfaltových šindelů v drážkách. To je běžné u nových střech, ale může to také znamenat, že se stará střecha blíží ke konci své životnosti.

Hliněné a betonové dlaždice

Čištění dlaždic pomocí drsných chemikálií a tlakových myček může narušit nátěry dlaždic a barvy. Čištění střechy takovým abrazivním způsobem zapříčiňuje nutnost opětovného nátěru těsnění a barvy, aby byla střecha chráněna před znečištěním a napadením mechem.

Pokud je to možné, vyhněte se používání takových prostředků. Tašky jsou také velmi křehké a mohou pod tlakem snadno prasknout.

Je důležité vyhnout se chůzi po taškových střechách. Pokud je nutné na taškové střeše být, použijte překližku s pěnovou úpravou na její spodní straně. Ta sníží tlak a rozloží vaši váhu.

Při vysychání mohou tašky nabývat výkvětů (bělavý, křídový povlak). Je to důsledek krystalizace solí při odpařování vody.

Vyšší vlhkost vzduchu zpomaluje odpařování vody, což umožňuje krystalizaci solí do podoby výkvětů. Výkvěty nepoškozují dlaždice, pouze způsobují matnění.

Chcete-li výkvěty odstranit, přidejte do programu pravidelného čištění a údržby střechy leštění suché střechy čistým a suchým hadrovým kartáčem.

Tip: Stav střechy je důležitým prvkem každého domu. Podívejte se, co všechno potřebujete vědět před koupí nemovitosti.

Dřevěný šindel

Dřevěné latě a šindele udržujte opatrně. Nesprávné čištění střechy může snadno poškodit dřevo a šindele.

Opět je důležité, abyste dřevěné střechy neomývali tlakem. Mytí vysokým tlakem může způsobit zvedání trnů a šindelů a hromadění vody pod nimi, což může způsobit zatékání.

Při čištění dřevěných střech je také rozumné vyhnout se drsným chemikáliím, jako jsou bělidla a čpavek. Tyto přípravky mohou způsobit skvrny na střešním nátěru a kování. Rozlité látky mohou poškodit váš dvůr nebo trávník.

Důležité je rychle odstranit mech a lišejníky z dřevěných střech. Růst mechu na dřevěných šindelích a omítce může vést ke ztrátě záruky na střechu.

Do plánu pravidelné údržby přidejte ořezávání větví, které visí nad střechou. Tím minimalizujete hromadění nečistot na střeše a zabráníte růstu mechu.

Cedrové střešní šindele

Cedrové střešní krytiny mají zvláštní požadavky, které se liší od ostatních, ale podobné požadavky na čištění a údržbu.

Doporučuje se zajistit, aby převislé větve nebyly na cedrové střeše, aby se zabránilo hromadění nečistot a vlhkosti. Je také důležité udržovat cedr v čistotě, aby mohl dýchat. Při pololetních kontrolách a čištění čistěte okapy a svody. Větrání je důležité pro udržení cedrové střechy v dobrém stavu. Zajistěte, aby místa s větracími otvory, hřebenovými větracími otvory, střešními větracími otvory a podhledovými větracími otvory byla volná a bez překážek.

Vyhněte se vysokotlakému mytí cedrových střech. Vysokotlaké čištění by měl provádět pouze vyškolený odborník, pokud se nadměrně nahromadil mech nebo nečistoty. Vyhýbejte se přípravkům, jako jsou bělidla a čpavek, protože mohou cedrové střechy odbarvit a způsobit jejich předčasné zvětrání.

Břidlicový šindel

Břidlicové šindele jsou krásným materiálem pro střešní krytiny, ale jejich výměna je náročná a nákladná.

Pravidelné čištění střechy je pro vaši střechu zásadní, protože břidlice se snadno štěpí a lehce nasákne vodu. Nahromaděný mech a nečistoty na břidlicových střechách zadržují v břidlici vlhkost, která ji může v zimě rozštěpit.

Při čištění břidlicové střechy nepoužívejte chemické prostředky, jako je čpavek nebo chlorové bělidlo. Tyto drsné chemikálie jsou neslučitelné s měděnými součástmi vaší břidlicové střechy.

Mohou měď předčasně zčernat nebo odbarvit. Důležité je také nikdy neumývat břidlicovou střechu tlakem nebo dokonce používat příliš silný proud ze zahradní hadice. Tlakové mytí může rozbít břidlici nebo nahnat vodu pod břidlici a způsobit zatékání.

Kov

Kovové střechy jsou odolné, ale jsou náchylné ke korozi a rzi. Je také důležité zabránit vzájemnému dotyku různorodých kovů. Chemické reakce mezi kovy je mohou poškodit nebo odbarvit.

Ujistěte se, že je vaše kovová střecha čistá a řádně udržovaná, a to používáním přípravků, které jsou bezpečné pro typ kovu, z něhož je střecha vyrobena, a při kontrole si všímejte všech míst, kde začala rez nebo koroze.

Závěrem

Koneckonců, nejdůležitější pro vaši střechu je nechat ji dvakrát ročně zkontrolovat a vyčistit od viditelných nečistot a porostů. Zjednodušte si čištění střechy jednoduchou aplikací přípravků přímo pro tyto účely jednou ročně. Tyto exteriérové čisticí prostředky jsou bezpečné pro použití na téměř všechny typy střech a udrží vaši střechu bez mechů, plísní a řas po celý rok. Pozor si dejte hlavně také na poškození střechy v důsledku tlakových a jiných účinků

Jakub Novák, Specialista na optimalizaci webů – Naučte se, jak nastavit základní SEO on page faktory na svém webu

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články